azterketaren kopia izateko

Ikasturte hasieran, tutoreak prozedura horren berri emanen die ikasleei eta gurasoei, eta ikastetxeko web orrian argitaratuko da.

Jatorrizko azterketak eta probak ikastetxean utzi behar dira, irakasgai bakoitzeko irakasleak zainduta.

Hainbat irakasgairen kopiak aldi berean eskatzen direnean, komeni da tutorearekin eta/edo inplikatutako irakasleekin aldez aurretik elkarrizketa egitea.

Kopiak eskaeraren sinatzaileak edo idatziz baimendutako pertsonak jaso behar ditu (erantsitako ereduaren arabera, eta ikastetxearen web orrian jarri).

Irakasleak 5 egun balioduneko epean entregatuko ditu kopiak, eskaera egin eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, proba bakarra bada edo irakasle bakarra bada, eta ebaluazio oso bateko probak badira, 12 egun balioduneko epea izango du ikastetxeko idazkaritzan gutun-azal itxi batean, bere izena, ikasgaia edo irakasgaiak, ikaslearen izena eta fotokopiatutako orri kopurua adierazita.

Hala ere, egokitzat jotzen duten irakasleek azterketen kopiak eman diezazkiekete ikasleei beste baliabide batzuk erabiliz (argazkia, eskaneatzea, posta elektronikoa…). Kasu horretan, ez da nahitaezkoa izanen haiek eskatzea.

Azterketen fotokopia nahi duten gurasoek, oro har, jarraibide hauek bete behar dituzte:

  1. Eskabide-eredua Idazkaritzan eskatu edo ikastetxearen webgunetik jaitsi.

  2. Behar bezala beteta eta Idazkaritzan sinatuta aurkeztu, edo, hala badagokio, eskaneatu, eta posta elektronikoz bidali 015080aa@hezkuntza.net helbidera, gaian AZTERKETA-KOPIAK ESKATZEKO eskatuz.

  3. Komenigarria da eskaera egin aurretik gaiko irakaslearekin elkarrizketatzea; irakasleak egindako akatsen, kalifikazio-irizpideen eta abarren berri emango dio.

  4. Aldi berean hainbat ikasgairen kopiak eskatzen direnean, komenigarria da tutorearekin eta/edo inplikatutako irakasleekin aurrez elkarrizketa egitea.

  5. Eskatzaileak, hala badagokio, Sailak ezarritako tasak ordaindu beharko ditu dokumentuen kopien bidez, bai eta posta-ziurtagiriaren kostua ere, betiere helbidera bidaltzea adierazten badu.

  6. Kopiak 7 egun balioduneko epean jasotzea, eskaera egin eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, proba bakarra edo irakasle bakarra bada, eta, ebaluazio oso baten probak badira, 15 egun baliodun.

  7. Eskabidearen sinatzaileak edo idatziz baimendutako pertsonak jaso behar ditu kopiak (erantsitako ereduaren arabera eta ikastetxearen webgunean jarrita).

  8. Irakasleak 5 egun balioduneko epean emango ditu kopiak, eskaera egin eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, proba bakarra edo irakasle bakarra bada, eta, ebaluazio oso baten probak badira, 12 egun baliodun ikastetxeko idazkaritzan, gutun-azal itxi batean, bere izenarekin, irakasgaiarekin edo irakasgaiekin, ikaslearen izenarekin eta fotokopiatutako orri-kopuruarekin.

  9. Hala ere, egokitzat jotzen duten irakasleek azterketen kopiak eman diezazkiekete ikasleei, beste bitarteko batzuk erabiliz (argazkia, eskaneatzea, emaila). Kasu horretan, ez da nahitaezkoa izango horiek eskatzea.

Azterketaren kopia eskatzea

Solicitud copia examen - azterketaren kopia eskabide orria.pdf

Xedapen Orokorrak

0804531a.pdf