Jantokia / comedor

Arduraduna / Responsable:

Zigor Morentin


Email: 

jantokia@ieskarrantzabhi.net 

9235_BASAL.pdf

Jantokiko Arauak

01. Jantokira garaiz etorri. Ordenan eta astiro sartu.

02. Jantokian dauden langileak errespetuz tratatu.

03. Ikasle bakoitzak bere mahaia du, monitoreek esanda. Baimenik gabe ezin da lekuz aldatu.

04. Mahaian tonu egokian hitz egin behar da, oihukatu gabe; modu berean, ezin da mahai batetik bestera hitz egin.

05. Bazkal orduan ezin da mahaitik altxatu. Kasu larrietan, baimena eskatuz gero, altxatu ahal izango da.

06. Gizalegez jan behar da, denetarik, gainontzeko bazkal-kideak molestatu barik eta mahai-tresnak ondo erabiliz.

07. Jantokian ezin da sakelako telefonoa, mp3-a... atera. Era berean, ezin da kaskoak belarrietan jarrita egon.

08. Debekatuta dago janariarekin jolastea, janaria botatzea, edota jantokitik janaria ateratzea.

09. Ikasleak modu ordenatu batean aterako dira jantokitik. Horretarako begiraleek emandako jarraibideak bete behar dituzte.

10. Ezin da kanpoko janaririk eta edaririk jantokira ekarri.

11. Jantokiko tresneria apurtzen bada, apurtu duenak ordezkatu egin beharko du.

12. Bazkal ostean, jantokitik ateratzerakoan, gizalegez portatu behar da. Elkarrekiko arriskua sor dezaketen era guztietako jolasak edo tramankuluak erabiltzea debekaturik dago. Harresietara hurbiltzea debekatuta dago.

13. Arauak bete ezean, «Ikasleen eskubideak eta betebeharren Dekretuan» aplikatuko da.

Normas del Comedor

01. Llegar puntual al comedor. Entrar despacio y de forma ordenada.

02. Tratar con respeto a los trabajadores del comedor.

03. Cada alumno tiene su mesa, asignada por los monitores. No se puede cambiar de lugar sin permiso.

04. En la mesa hay que hablar en un tono adecuado, sin gritar. No se puede hablar de una mesa a otra.

05. Durante la comida no se puede levantar de la mesa. En casos excepcionales, si se pide y se concede el permiso, se podrá levantar.

06. Hay que comer de todo, y comportarse con educación, sin molestar a los demás comensales y utilizando correctamente los utensilios de la mesa.

07. En el comedor no se puede sacar el teléfono, mp3... Tampoco se pueden tener los cascos puestos.

08. Está prohibido jugar con la comida, tirarla o sacarla del comedor.

09. Las salidas del comedor se harán de manera ordenada, siguiendo las órdenes de las monitoras.

10. No se puede traer comida ni bebida de fuera al comedor.

11. Si se rompe algún utensilio del comedor, el comensal que lo haya roto lo reemplazará por uno nuevo.

12. Al salir del comedor, hay que comportarse con corrección. Está prohibido desarrollar actividades o juegos, o utilizar artefactos que puedan suponer algún peligro para cualquier persona.

13. En caso de no cumplir esta normativa, se aplicará lo establecido en el “decreto de derechos y deberes de los alumnos”.

Jantokiko zerbitzua erabiltzen dutenek arau hauek guztiak beteko dituzte derrigorrez.

Los alumnos que utilicen el comedor están obligados a cumplir todas estas normas.

Hirugarrenaren Alta / Alta a Terceros

Hirugarrenaren Alta.Alta de Terceros.pdf